JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Rantakylän Liikuntahalli – järjestyssäännöt.

HALLIN OVIEN AUKAISU JA SULKEMINEN SEKÄ VALAISTUS

Liikuntapalveluiden henkilökunta aukaisee hallin ovet ja sytyttää valot halliin 15 min ennen iltapäivän/illan ensimmäistä vuoroa. He myös sulkevat ovet ja sammuttavat valot 15 min illan viimeisen vuoron jälkeen.

TURVALLISUUSOHJEITA

-Hallin sisällä saa olla yhtäaikaisesti maksimissaan 500 henkilöä.
-Kulku pääovelle, huoltotunnelille ja hätäpoistumisteille on pidettävä esteettömänä
-Ensiapupisteen ja sammuttimien paikat ovat merkitty 
-Hallin katolta voi tippua lunta ja jäätä kovalla voimalla, joten välttäkää turhaa oleskelua hallin ulkoseinien välittömässä läheisyydessä. Halliin käynti ja poistuminen tulisi tapahtua vain virallista merkittyä reittiä pitkin.
-Autoja ei saa ajaa hallin viereen tai läheiselle kevyen liikenteen väylälle. Autoille on erilliset paikoitusalueet Pataluodonkadun varrella (4h parkkikiekko). Huoltoajo ja henkilökunnan autojen paikoitus on sallittu hallin läheisyydessä merkityillä paikoilla.
-Hätäpoistumisteiden tarpeettomasta avaamisesta tulee sakko. Hallissa olevan paineen vuoksi hätäovea avatessa tulee pitää oven kahvasta koko ajan kiinni.
-Tarkistakaa ensiapupisteen ja sammuttimien paikat ensimmäisellä hallin käyttökerralla.
-Hallin etuosassa olevien puhaltimien edessä oleminen ja niiden peittäminen on kiellettyä.
-Pääsisäänkäynnin pyöröoven käytössä on oltava varovainen. Pyöröoven oikeaa pyörimissuuntaa (vastapäivään) on käytettävä ehdottomasti. Ovesta voi kulkea enintään 3 henkilöä kerrallaan.
-Hallin seiniin lyöminen, heittäminen ja potkiminen on kielletty. Suojaverkoissa sekä hallin rakenteissa kiipeily ja roikkuminen on kielletty
-Jos hallin käyttäjät huomaavat jotain poikkeavaa hallin rakenteessa, koneiden toiminnassa tai ulkopuolisten ihmisten käyttäytymisessä hallin alueella, siitä tulee ilmoittaa viipymättä hallin ylläpidosta vastaavalle henkilölle Liikuntapalveluissa (Päivystys Rantakylä puh. 050 3116303)

HALLIN KÄYTTÖ

-Tupakan, sähkötupakan, nuuskan ja purukumin käyttö sekä avotulen teko ja nestekaasulaitteiden käyttö on hallissa kielletty.
-Roskat tulee laittaa roskapönttöihin. 
-Ulkokengät tulee jättää hallin etuosassa, sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä olevien penkkien alle. Ulkovaatteet ja arvoesineet tulee ottaa mukaan ja jättää hallin katsomoihin lähelle omaa harjoituslohkoa. Jokainen hallin käyttäjä toimii omalla vastuullaan vastaten myös omaisuutensa säilyttämisestä hallin tiloissa.
-Nurmialueelle pelkästään joukkueisiin kuuluvat henkilöt. Katsojat katsomoon, annetaan pelaajille ja valmentajille treenirauha.
-Lämmittely harjoituksiin alkaa aikaisintaan puoli tuntia ennen harjoitusten alkua lähtökohtaisesti kentän ulkopuolella olevalla sinisellä alueella (juoksusuora tai etupäädyn monitoimialue). Jos juoksusuoralla on varattuja vuoroja, lämmittely tapahtuu pelkästään hallin etupäädyssä monitoimialueella. Lämmittely kenttäalueella ennen oman vuoron alkua vain edeltävän vuorokäyttäjän/käyttäjien luvalla!
-Jalkapallomaaleja hallissa on 4 kpl 7,32 x 2,44 m, 4 kpl 5 x 2 m ja 4 kpl 3 x 2 m. Maaleja voi siirtää hallissa vain niihin kiinnitettyjen pyörien avulla. Maalien pyörien oikeanlaisesta käytöstä vastaavat harjoitusryhmän vastuuhenkilö.
-Harjoituksen päätteeksi kerää oman joukkueesi harjoitusvälineet (pallot, tötsät yms.) kentältä heti, jotta seuraavan vuoron käyttäjä pääsee käyttämään kenttää ilman esteitä.
-Maalit tulee siirtää pois kentän rajojen ulkopuolelle oman harjoituksen loputtua, jos ei toisin sovita seuraavan käyttäjän kanssa. HUOM! Päivän viimeiset vuoronkäyttäjät vievät aina kaikki maalit kentärajojen ulkopuolelle vuoronsa loputtua, jotta vahtimestarit pääsevät seuraavana aamuna tekemään esteettä kentän hoitotyöt!
-Hallissa tulee käyttää ainoastaan harjoitetulle lajille ominaisia harjoitus- ja pelivälineitä.
-Hallin ulkopuolella piha-alueella on bajamaja-tyyppiset wc:t. Sisävessa löytyy viereisen kaukaloiden huoltorakennuksesta (3. ovi hallilta päin tultaessa).
-Juomapullot tms. on hyvä täyttää jo kotona. Lähin vesipiste on Rantakylän kaukaloiden huoltorakennuksessa.
-Hallin käyttäjien tulee huomioida pukeutumisessaan, että lämpötila hallissa on talviaikana normaalisti +2- +5 astetta. Poikkeustapauksissa hallin lämpötilaa voidaan nostaa.
-Rantakylän jääkentän huoltorakennuksen yksi (1) pukutila+erotuomarikoppi ja Rantakylän koulukeskuksen liikuntatilojen pukutilat ovat käytettävissä turnausten ja pelien yhteydessä erillisen varauksen kautta. Jos kyseiset pukukopit eivät riitä turnaustarpeeseen, tulee lisäpukukoppeja kysyä Joensuun kaupungin Liikuntapalveluiden kautta. Pukukoppien varaukset hyvissä ajoin Liikuntapalveluiden kautta (varaukset sähköpostilla liikunta@joensuu.fi), koska Rantakylän koulukeskuksen liikuntatilojen pukukoppeja käyttävät myös muut kuin jalkapallohallin käyttäjät. Hätätilanteita varten Rantakylän huoltohallin henkilökunnalta voi kuitata avaimen pukuhuoneisiin.
-Jokaisella hallia käyttävällä ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka on vastuussa ryhmänsä toiminnasta harjoitus-, ottelu- tai turnaustilanteen ajan. Tämä koskee myös ulkoalueita. Mikäli hallin tai piha-alueen yleinen siisteys on hallin käyttäjän jälkeen poikkeuksellisen huonossa kunnossa, laskutetaan käyttäjää aiheutuneista kuluista. Käyttäjä on korvausvelvollinen myös tarkoituksellisesti tehdystä irtaimiston rikkoutumisesta.
-Jos tulee äkillistä asiaa hallin käyttöön tai turvallisuuteen liittyen, soittakaa Liikuntapalveluiden Rantakylän päivystävälle vahtimestarille (puh. 050 3116303)